Január 31-e és február 2-a között több hagyományunk is van, amelyek a tavaszváráshoz, az évszakok váltásához kapcsolódnak. Imbolc, az ősi kelta tavaszköszöntő, Brigid, az egyik leghatalmasabb kelta istennő, Szent Brigitta, az első ír apáca, Írország védőszentje, és a keresztény Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe mellett a medve, a borz és a mormota is szerepet kap.

A hagyományos ír naptárban a négy legnagyobb ünnep az évszakok változásához kapcsolódik. Az Imbolc az első a sorban, Írországban és a kelta hagyományú népeknél február elsején a tavasz kezdete; Bealtaine, a tűz ünnepe, a nyár kezdete május elsején; a következő Lughnasa, az aratás és egyben az ősz kezdete, augusztus elsején; és végül Samhain, november elsején, az aratás vége, az év sötétebbik fele, a tél kezdete.

A természeti népek ünnepei értelemszerűen az adott hely éghajlati adottságaihoz idomulnak, így Írországban a négy évszak hagyományosan egy hónappal előre van csúszva Magyarországhoz képest. Február elején az anyajuhok már bárányozhatnak, vagy legalábbis közel vannak hozzá, így a tejtermelésük is megindul. A szűkös téli hónapok után, amikor a mezőgazdaságból élők csak az előző évben félretett tartalékokból élhettek, nagy megkönnyebbülés volt, amikor újra az asztalra kerülhetett a zsíros, tápláló juhtej. A juhok ellése a megújulás, termékenység jelképe is – és innen ered az ünnep neve, az Imbolc, az ír óimelc szó (jelentése: anyajuhok teje) alakváltozata.

 

Brigid, kelta istennő három arcaAz Imbolc ünnepét ősidők óta Brigid istennőhöz társították. Az egyik leghatalmasabb kelta istennő, a Tuatha de Danann (a kelta pantheon) első istenének, Dagdának a leánya. Két nővére van, akiket szintén Brigidnek hívnak – más értelmezés szerint a három leány valójában Brigid három arca, hiszen ő a költészet, a kovácsmesterség és a gyógyítás pártfogója.

Triskele, a kelta Brigid istennő és a három világ szimbólumaBrigid emellett a tűz istennője is (a mitológia szerint lángokkal a kezében született), ezért hagyományos az örömtüzek gyújtása ezen a napon. Brigid szerepel a Cath Maige Tuired mondákban és a Lebor Gabála Érennben is, amely versek és történetek, azaz Írország (feltételezett) korai történelmének X. századi eredetű gyűjteménye.

Szimbóluma a triskele, a hármas spirál, amely az istennő három arcára utal. Az egyik legősibb szimbólum, számos nép hagyományaiban megjelenik, mint az alvilág, a földi világ és az isteni világ jelképe.

 

Szent Brigid, az első ír apácaA kereszténység elterjedésével ezt a napot az első ír apáca, Kildare-i Szent Brigitta ünneplésére váltották. Brigitta létező történelmi személy volt, 453 körül született, és nagy hatással voltak rá Szent Patrik tanításai. Szüzességet fogadott, és a vadonba vonulva egy tölgyfa alatt készített magának lakóhelyet. Ír nyelven a dara szó tölgyet, a kill pedig templomot, szentélyt jelent. Kill Dara jelentése tehát Tölgyfa szentély, ez a hely eredeti neve, ebből származik az angolosított Kildare.

Brigitta az élete céljául azt tűzte ki, hogy kolostort létesít Kildare-ben (valószínűleg ugyanazon a helyen, ahol korábban Brigid istennő szentélye állt). Ezt meg is valósította, és ezzel Írország első apácája lett. Szent Brigid keresztjeItt élte le egész életét, híres volt a szegények iránti jótékonyságáról, és sok történetet jegyeztek fel gyógyító hatalmáról. 524 körül halt meg, testének maradványait a reformáció idején, VIII. Henrik angol király uralkodása alatt elégették, koponyája és más ereklyéi portugáliai templomokban találhatóak.

Brigittát ma Szent Patrik mellett Írország védőszentjeként tisztelik, egyben a pásztorkodás és a termékenység védőszentje, ünnepnapja február 1-e. Ilyenkor hagyomány arcképének vagy kukoricabábujának rituális megmosdatása, amelyet utána gyertyák közé téve szárítanak meg. Szintén hagyomány az úgynevezett Brigid-kereszt fonása búzaszárakból.

Szent Brigitta kútjánál keresztet készítők, Liscannor, Co. Clare, Írország

Szent Brigitta kútjánál keresztet készítők, Liscannor, Co. Clare, Írország

 

A gyertyák más vonatkozásban is megjelennek ebben az időszakban. A kereszténység Jézus Krisztus születését december 25-ére tette, édesanyjának, Szűz Máriának a zsidó szokások szerint negyven nappal később, tehát február 2-án kellett elvinnie a gyermeket a templomba, és ekkor kellett tisztító áldozatot bemutatnia. A Szent Család a jeruzsálemi templomban találkozott az idős Simeonnal, aki azt az ígéretet kapta az Istentől fiatalkorában, hogy addig nem hal meg, amíg meg nem látja a Messiást.

Simeon találkozása Jézussal

Simeon Jézust a nemzetek megvilágosítására szolgáló világosságnak nevezte. Innen eredeztethető az egyik legrégebbi szentelmény: a szentelt gyertya, és a gyertyaszentelés szokása. Így a szentelt gyertya Jézus egyik legrégebbi jelképe. A későbbi időkben a gyertyát az újszülöttek mellett tartották a rontó szellemek távoltartására a keresztelés napjáig (és hogy a csecsemőt ki ne cseréljék). Amikor a fiatal anyák először mentek templomba, akkor is szentelt gyertyát vittek a kezükben.

Február 2-a tehát egyfelől Szűz Mária megtisztulásának ünnepe, másfelől Jézus bemutatásának ünnepe is. A katolikus egyház ma azt a teológiai mondanivalót emeli ki, hogy Krisztus és Mária megszentelődése ez a nap, illetve mindazoké, akik életodaadásukban vállalkoznak Isten országának szeretetére, azaz Krisztus követésére. Ebben az értelemben az ünnep köszönetnyilvánítás Istennek a megszentelt hivatások ajándékáért. Azonban Magyarországon megmaradt a régi neve, a Gyertyaszentelő Boldogasszony.

 

Megjósolják a medvék, hogy meddig tart még a tél

Végül pedig ez a nap igen alkalmas jóslásra, jövendőmondásra, leginkább az időjárással kapcsolatban. A népi megfigyelések szerint ugyanis ha ezen a napon jó idő van, akkor későn tavaszodik. A mondás szerint Gyertyaszentelő napján „inkább farkas ordítson be az ablakon, minthogy kisüssön a nap”. Németországban a borzot figyelik, Magyarországon a medvét, Amerikában a mormotát: ezen a napon, odújukból vagy barlangjukból kijőve, ha meglátják az árnyékukat, akkor visszabújnak, mert még sokáig tart a hideg. Ha viszont nincs árnyék, akkor kint maradnak, mert tudják, hogy ez a tél utolsó próbálkozása, és hamarosan enyhül az idő.

 

Források:
https://en.wikipedia.org/wiki/Imbolc
https://hu.wikipedia.org/wiki/Imbolc
https://www.history.com/topics/holidays/imbolc
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gyertyaszentel%C5%91_Boldogasszony